Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid &Olives Travel

1. Inleiding

Dit is het privacy- en cookiebeleid van &Olives Travel – gevestigd aan de
Eeuwigelaan 3, 1861 CL te Bergen. Dit beleid geeft informatie over de wijze
waarop we gegevens verwerken van onze klanten en gebruikers van onze
webapplicatie(s). Daarnaast geven wij hier informatie over hoe &Olives
Travel omgaat met cookies.

We gaan zorgvuldig met alle gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking
ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Als nieuwe
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wijzigen wij ons privacy- en
cookiebeleid. Het meest actuele privacy- en cookiebeleid wordt altijd op de &Olives
Travel website getoond.

2. Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst
zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring;

•Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•Vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens;

•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop
willen wijzen en deze respecteren. Waar in deze privacyverklaring gesproken
wordt met “we”, “wij” of “ons” wordt daarmee &Olives Travel bedoelt. &Olives
Travel is één van de handelsnamen van Bergerbos B.V. Wij zijn de partij die
jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Als &Olives
Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin,
vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onderaan dit document.

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

Wanneer je een boeking maakt bij &Olives Travel:

•Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als
alle medereizigers;

•Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de hoofdboeker;

•Contactgegevens van de hoofdboeker: telefoonnummer(s) en e-mailadres;

•Relevante door jou verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een
dieet of in verband met een beperking (preferenties en essenties ten aanzien
van de boeking);

•Door jou verstrekt telefoonnummer en (eventueel) naam van een “thuisblijver”
welke wij in geval van nood kunnen benaderen. Je bent zelf verantwoordelijk
voor het informeren van de betrokkenen dat wij over zijn/ haar gegevens
beschikken. Na jouw reis worden deze gegevens verwijderd uit ons systeem.

•In sommige gevallen worden er de volgende aanvullende gegevens gevraagd:

•Bij enkele van onze reizen wordt na boeking gevraagd om jouw paspoortgegevens;

•Je IBAN gegevens indien er bijvoorbeeld een restitutie moet worden verrekend
in verband met een onvolkomenheid of klacht.

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief:

•E-mailadres;

Wanneer je deelneemt aan een actie/ wedstrijd:

•Persoonsgegevens die je achterlaat wanneer je deelneemt aan een actie of
wedstrijd, zowel online op onze website of op onze social media pagina’s als
offline door bijvoorbeeld het invullen van een formulier.

Wanneer je onze website bezoekt:

•Informatie over je aankopen, zoals wat je hebt gereserveerd, waar en wanneer
je de transactie hebt gedaan, hoe je ervoor hebt betaald en eventuele andere
betaalinformatie

•Informatie over je zoekgedrag op onze websites

•Informatie over het moment waarop je op één van onze advertenties klikt, ook
als deze op de websites van andere organisaties staan

•Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten,
zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en
informatie van je browser

•Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten

Wanneer je contact met ons hebt via e-mail:

•Persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door
jou verstrekte informatie die je achterlaat wanneer je ons mailt of een brief
stuurt, of wanneer je contact met ons opneemt via social media.

Het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doelen.

Om contact met je op te nemen

Wanneer je een boeking hebt gemaakt:

Wij gebruiken jouw adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats),
telefoonnummer en e-mailadres om contact met je op te nemen omtrent jouw
boeking. Hierbij kun je denken aan het toezenden van de bevestiging/ factuur,
het toezenden van de reisbescheiden, het toezenden van een enquête om onze
dienstverlening te verbeteren en overige contactmomenten over de door jou
gemaakte boeking.

Wanneer je informatie bij ons hebt opgevraagd:

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen om jouw wensen door
te spreken en de door jou gevraagde informatie aan je toe te zenden
(bijvoorbeeld een reismagazine of offerte).

Wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief:

Om regelmatig een nieuwsbrief te sturen waarmee we je op de hoogte houden van
nieuws, tips en aanbiedingen.

Wanneer je hebt deelgenomen aan een winactie:

Om je te laten weten of je een prijs hebt gewonnen.

Wanneer je een klacht hebt ingediend:

Om jouw klacht juist te kunnen behandelen.

Om de reis die je geboekt hebt te verzorgen

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het vastleggen en uitvoeren van de
door jou geboekte reis.

De volgende gegevens worden hiervoor gebruikt:

•Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als
alle medereizigers;

•Relevante door jou verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een
dieet of in verband met een beperking;

•Aanvullende door jou verstrekte gegevens met betrekking tot jou
mobiliteit/gezondheid en jou voertuig.

Om de producten en diensten te leveren waar je ons om vraagt

We hebben je persoonsgegevens nodig om je boeking te beheren, om je de
producten en diensten te leveren die je (mogelijk) wilt afnemen en om je te
helpen met de uiteindelijke vastlegging of terug storting waar je om vraagt.

Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren

Met de persoonsgegevens die je achterlaat, verbeteren wij onze dienstverlening
continu, zodat je een zo goed mogelijke ervaring hebt op onze websites,
klantenprogramma’s en andere diensten.

Bij &Olives Travel willen we dat je onze diensten altijd veilig kunt
gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om je
persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik
van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.

We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of
vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Ook gebruiken we persoonsgegevens voor marktonderzoek en research &
development binnen &Olives Travel. We zijn altijd bezig om ons
productaanbod, onze diensten, winkels, IT-systemen, beveiliging, kennis en de
manier waarop we met je communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.

Om je te informeren over voor jou relevante reisaanbiedingen en nieuws

Wanneer je bij ons een vakantie boekt of je inschrijft voor de nieuwsbrief,
ontvang je regelmatig van ons een e-mail met relevante aanbiedingen of nieuws
over onze diensten.

Je kunt je ieder moment voor deze berichten afmelden. Dat kan met de
'afmelden’-link in onze mails, telefonisch (088-1900 300) of via e-mail (info@andolives.nl).

Om je gebruikservaring te personaliseren

Zie je online advertenties en andere marketingcommunicatie van &Olives
Travel die je op het lijf geschreven lijken te zijn? Dat komt omdat we naar je
zoekgedrag en aankopen kijken. Zo zorgen we ervoor dat je uitsluitend vakanties
ziet die perfect aansluiten op je interesses.

Door goed naar je persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat je
interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten,
diensten en informatie je geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketing
relevanter en interessanter voor je maken. Vandaar die gepersonaliseerde
aanbiedingen!

We kunnen trouwens ook je reacties op onze online-advertenties meten. Dat doen
we om je producten en diensten te kunnen bieden die beter aansluiten op je
wensen.

Ontvang je liever geen gepersonaliseerde informatie van ons? Dan kun je je
voorkeuren altijd online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail)
doorgeven. We passen onze gegevens dan zo snel mogelijk aan. Het personaliseren
van persoonsgegevens besteden wij uit aan derde partijen, zoals Google en
Facebook. De partijen waarmee wij samenwerken voldoen aan de gestelde
richtlijnen van de Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens (AVG/ GDPR). De
verantwoordelijkheid voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens ligt bij
de partijen zelf. Mocht je toch een verzoek tot inzage willen doen, dan kun je
die aan &Olives Travel richten, zodat wij contact opnemen met betreffende
partij(en) voor het inwilligen van je verzoek.

Om je te herkennen tijdens een bezoek aan onze site - Cookies en soortgelijke
technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden
opgeslagen op je computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om je te
herkennen als je ons bezoekt. En om te zorgen dat onze websites goed werken.
Cookies zorgen er ook voor dat je bezoek aan onze sites interessanter wordt.
Mét cookies kunnen we je namelijk vakanties laten zien waarvan we weten dat ze
je aanspreken. Meer lezen? Dat kan in onze aparte Cookie-verklaring.

Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Voor het vastleggen van je boeking

Voor het vastleggen van je boeking bij onze verschillende leveranciers, delen
we je persoonsgegevens met de volgende partijen (wanneer van toepassing bij de
boeking):

•De vervoersmaatschappij (luchtvaartmaatschappij, busmaatschappij,
transfermaatschappij);

•De accommodatie;

•Een lokaal agentschap waar wij de accommodatie, lokaal transport of lokale
activiteiten vastleggen;

•De autoverhuurmaatschappij

Uiteraard worden alleen de voor jouw reis noodzakelijke gegevens gedeeld, dit
zijn in alle gevallen:

•Geslacht, voornaam en achternaam van zowel de hoofdboeker als alle
medereizigers;

In sommige gevallen wordt de volgende informatie doorgeven:

•De geboortedata van alle reizigers;

Wanneer dit van toepassing is op de boeking wordt ook de volgende informatie
doorgegeven:

•De gegevens van je paspoort;

•De aangegeven voorkeuren;

•De aangeleverde informatie over je gezondheid/mobiliteit, waarbij uitsluitend
de voor de betreffende leverancier van belang zijnde informatie wordt
doorgegeven

Voor het versturen van de nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te versturen worden jouw persoonsgegevens gedeeld met
verschillende software-aanbieders.

Voor het genereren van klantfeedback

Om klantfeedback te genereren worden jouw persoonsgegevens gedeeld met
verschillende softwarebedrijven.

Voor het tonen van relevante aanbiedingen

Om relevante aanbiedingen aan je te tonen worden jouw persoonsgegevens gedeeld
met verschillende softwarebedrijven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
(verwerkers)overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen
wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien wij ons
hiervoor schriftelijk toestemming voor hebben gekregen.

Het beschermen van jouw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo
hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

•Alle personen die namens &Olives Travel van jouw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

•We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;

•We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

•Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna
wissen we jouw persoonlijke gegevens. Wanneer we daarna toch nog gegevens
willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden,
dan maken we jouw gegevens anoniem.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt de volgende rechten omtrent jouw persoonsgegevens:

•het recht op inzage van de verwerkte gegevens;

•het recht op rectificatie/ herstellen van jouw persoonsgegevens;

•het recht om vergeten te worden/ het recht om jouw persoonsgegevens te laten
verwijderen;

•het recht op beperking van de verwerking. Dus aan te geven dat je niet alle
persoonsgegevens wenst te laten verwerken;

•het recht op overdraagbaarheid van gegevens; Een betrokkene heeft het recht om
de persoonsgegevens die hem betreffen te verkrijgen. Ook mag hij deze in
principe overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 AVG).
Uitzonderingen: Persoonsgegevens hoeven niet gewist te worden wanneer zij bijvoorbeeld
nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting,
wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (b.v. de fiscus) of een
taak van algemeen belang (het uitvoeren door de van jou aangevraagde dienst/
reis) of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
(art. 17 lid 3 AVG).

Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet
dit bij de ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt, aangegeven worden.
Wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning kost, dan hoeft
dit niet.

Verwijderen van je persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bergerbos B.V. Indien je
wilt dat Bergerbos B.V. jouw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kun je:

•Telefonisch contact opnemen via 088-1900 300

•Een brief sturen naar Bergerbos B.V., ter attentie van de afdeling
administratie, onder vermelding van “Verwijderen persoonsgegevens”:

Bergerbos B.V.

Afdeling administratie

Eeuwigelaan 3

1861CL Bergen

•Een e-mail sturen naar info@andolives.nl

Wanneer je onze email-nieuwsbrief niet mer wilt ontvangen kan je jezelf
afmelden via de afmeldlink in elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen
naar info@&Olives Travel.nl.

Vragen, opmerkingen of klachten

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen
hebt, neem dan contact met ons op. We doen ons best om zo goed mogelijk om te
gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop
we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten
door je schriftelijke klacht te richten aan de Afdeling AVG gegevensbescherming:

info@andolives.nl

Contactgegevens

Bergerbos B.V.

Eeuwigelaan 3

1861CL Bergen

E-mail: info@andolives.nl

Telefoon: 088-1900 300

Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je
hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving.

Voordat we je verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we je om extra
informatie vragen om je identiteit te bevestigen. Ook als je namens iemand
anders contact met ons opneemt, kunnen we je vragen om extra informatie. Dat
doen we om er zeker van te zijn dat je gerechtigd bent zo'n verzoek of klacht
in te dienen.

3. Cookiebeleid

Cookies op onze website

Op www.andolives.nl wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare
technieken (hierna allemaal cookies genoemd) door Bergerbos B.V., gevestigd aan
de Eeuwigelaan 3, 1861CL in Bergen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 59875453. Uiteraard willen wij je graag helder informeren over hoe
Bergerbos B.V. cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestandjes die een website
op je randapparatuur zet om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens je
bezoek aan onze website.

Cookies kunnen zowel door ons (first party cookies) als door een andere, derde,
partij (third party cookies) worden geplaatst. &Olives Travel maakt gebruik
van een aantal functionele cookies die nodig zijn om (de functionaliteiten van)
de website te laten werken. Bijvoorbeeld om het online boekingsproces te laten
werken, maar ook om in ‘favorieten’ de geboekte, bekeken en bewaarde vakanties
bij te houden, samen met je zoekopdrachten. Er worden gebruikerservaring en website
performance cookies geplaatst om problemen te signaleren. Om statistieken te
verzamelen en onze website (ook met gerichte aanbevelingen) aan te passen aan
de wensen en interesses van de bezoeker, zodat wij een optimale
bezoekerservaring kunnen bieden, maken wij gebruik van analytische cookies. Bij
het afspelen van Youtube video’s en het gebruikmaken van de Facebook login
module plaatsen die derde partijen ook cookies. Daarnaast maakt &Olives
Travel gebruik van (third party) advertentiecookies (tracking cookies) die ons
in staat stellen je na het bezoek aan onze site advertenties, bijvoorbeeld in
de vorm van banners, op andere websites te tonen of juist niet te tonen als je
dit hebt aangegeven. Daarmee kunnen ook (interesse)profielen worden opgebouwd.
In beginsel is dit voor de (advertentie)diensten aan ons, maar als derde
partijen cookies plaatsen, kunnen ze die ook voor hun eigen doeleinden
gebruiken.

Instellingen en wijzigingen van cookies

Voordat via de website cookies geplaatst worden, vragen wij je toestemming via
de cookie melding of cookie module. Indien je akkoord gaat met het plaatsen van
cookies dan staan wij ook de relevante derde partijen toe om hun cookies te
plaatsen en uit te lezen. Op het functioneren en gebruik van de cookies van
derde partijen zijn de voorwaarden en het beleid van deze derde partijen van
toepassing. Je kunt toestemming voor &Olives Travel altijd weer intrekken.
Aangezien je cookie-keuze wordt onthouden met een functionele cookie, is een
andere mogelijkheid om je toestemming in te trekken door het verwijderen van
cookies via je internetbrowser.

Ook kun je via je Internetbrowser instellen of je cookies wilt accepteren. Hoe
je dit kunt instellen kun je het beste via het help menu in je internetbrowser
vinden. Als je de instellingen in je Internetbrowser verandert dan bestaat de
kans dat je meerdere functies op onze website niet kan gebruiken. Bepaalde
cookies zijn nodig om de website te laten functioneren.

Indien je niet akkoord gaat met het plaatsen van advertentie cookies dan kun je
dit tevens aangeven bij Your Online Choices, en soms afzonderlijk per derde
partij, dan wel bij ons aangeven via info@andolives.nl of 088-1900 300.

Let op: als je met één van deze methoden voor onze website (bepaalde)
advertentiecookies hebt uitgeschakeld, krijg je van ons geen advertenties meer
te zien op basis van de gegevens die van jou zijn verzameld. Het kan nog wel
voorkomen dat je van ons algemene advertenties te zien krijgt.

Privacy informatie

Voor zover wij met cookies ook je persoonsgegevens verwerken, verwijzen we je
graag naar onze privacy policy voor meer informatie, bijvoorbeeld over je
privacy rechten.

Wijzigingen

Wij willen je zo goed mogelijk van informatie voorzien, en kunnen dus ook dit
cookiebeleid van tijd tot tijd verbeteren. Bekijk deze pagina daarom zo nu en
dan voor de beste informatie. Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt
op: 30-09-2020.

Contact

Vragen en opmerkingen met betrekking tot dit cookiebeleid zijn welkom. Voor
vragen of opmerkingen over ons cookiebeleid kan je ons mailen (info@&Olives
Travel.nl) of bellen (088-1900 300).

Disclaimer

Alle gepubliceerde reizen op deze website worden uitgevoerd door:

Bergerbos B.V.

Eeuwigelaan 3

1861CL Bergen

Op alle reizen zijn ANVR-Consumentenvoorwaarden en aanvullende touroperator
voorwaarden van toepassing. &Olives Travel is tevens aangesloten bij SGR en
calamiteitenfonds.

Niets uit deze website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt, op welk wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.

Wij zijn AVG OK

  • avg ok logo

De Stichting AVG heeft vastgesteld dat de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018. Klik hier om deze verklaring te bekijken.